Cút 90 độ A182 Grade F316L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L

Cút 90 độ A182 Grade F316L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L

  • Tình trạng hàng : Stock kho Tại Việt Nam
  • Nguồn gốc xuất xứ : China/ Japan/ Korea/ Singapore, G7, Thailand
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Địa điểm giao hàng : Tại kho bên mua
  • Thanh toán : TTA/LC
  • Ứng dụng sản phẩm : Gas LPG, Fire protection, Water supply, Oil and Gas
  • Lượt xem : 1014
Cút 90 độ A182 Grade F316L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L / SA182 Grade F316L
Cút thép A182 Grade F316L, nối hàn - Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L / SA182 Grade F316L, Socket weld, ASME B16.11
Tên sản phẩm Bán kính Vật liệu Áp suất Kết nối Tiêu chuẩn
Name Radius Material Pressure Rating Connection type end Standard
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  1000# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  1500# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  2000# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  3000# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  6000# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  9000# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  Class 1000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  Class 1500 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  Class 2000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  Class 3000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  Class 6000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  Class 9000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  1000 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  1500 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  2000 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  3000 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  6000 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  9000 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  1000 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  1500 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  2000 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  3000 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  6000 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  9000 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  1000LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  1500LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  2000LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  3000LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  6000LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  9000LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  CL1000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  CL1500 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  CL2000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  CL3000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  CL6000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút A182 F316L, ( Co A182 F316L) 90 độ - (90°) ASTM A182 Grade F316L  CL9000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
nhãn / Tag : Cút thép A182 Grade F316L, - Socket Weld Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L / SA182 Grade F316L
Socket weld  Elbow 90 degrees, A182 Grade F316L Elbow 90 degrees, A182 Grade F316L, SW
Socket weld  Elbow 90 degrees, A182 Gr. F316L Elbow 90 degrees, A182 Gr. F316L, SW
Cút 90 độ, A182 Grade F316L Co 90 độ, A182 Grade F316L
khuỷu nối 90 độ, A182 Grade F316L Nối góc 90 độ, A182 Grade F316L
Cút hàn áp lực  A182 Grade F316L Co hàn áp lực  A182 Grade F316L
Khuỷu nối hàn áp lực A182 Grade F316L Nối góc 90 độ hàn áp lực, A182 Grade F316L
Cút hàn áp lực  inox 304 Co hàn áp lực  inox 304
khuỷu nối hàn áp lực 90 độ, inox 304 Nối góc 90 độ hàn áp lực, inox 304
Elbow 90 degrees, A182 F316L, Class 1000 Elbow 90 degrees, A182 F316L,1000 LBS
Elbow 90 degrees, A182 F316L, Class 1500 Elbow 90 degrees, A182 F316L,1500 LBS
Elbow 90 degrees, A182 F316L, Class 2000 Elbow 90 degrees, A182 F316L, 2000 LBS
Elbow 90 degrees, A182 F316L, Class 3000 Elbow 90 degrees, A182 F316L, 3000 LBS
Elbow 90 degrees, A182 F316L, Class 6000 Elbow 90 degrees, A182 F316L, 6000 LBS
Elbow 90 degrees, A182 F316L, Class 9000 Elbow 90 degrees, A182 F316L, 9000 LBS
Elbow 90 degrees, A182 F316L,1000# Elbow 90 degrees, A182 F316L,1000 PSI
Elbow 90 degrees, A182 F316L,1500# Elbow 90 degrees, A182 F316L,1500 PSI
Elbow 90 degrees, A182 F316L, 2000# Elbow 90 degrees, A182 F316L, 2000 PSI
Elbow 90 degrees, A182 F316L, 3000# Elbow 90 degrees, A182 F316L, 3000 PSI
Elbow 90 degrees, A182 F316L, 6000# Elbow 90 degrees, A182 F316L, 6000 PSI
Elbow 90 degrees, A182 F316L, 9000# Elbow 90 degrees, A182 F316L, 9000 PSI
Elbow 90 degrees, A182 F316L, CL.1000 Elbow 90 degrees, A182 F316L,1000LB
Elbow 90 degrees, A182 F316L, CL.1500 Elbow 90 degrees, A182 F316L,1500LB
Elbow 90 degrees, A182 F316L, CL.2000 Elbow 90 degrees, A182 F316L, 2000LB
Elbow 90 degrees, A182 F316L, CL.3000 Elbow 90 degrees, A182 F316L, 3000LB
Elbow 90 degrees, A182 F316L, CL.6000 Elbow 90 degrees, A182 F316L, 6000LB
Elbow 90 degrees, A182 F316L, CL.9000 Elbow 90 degrees, A182 F316L, 9000LB
Cút 90 độ A182 F316L, Class 1000 Cút 90 độ A182 F316L,1000 LBS
Cút 90 độ A182 F316L, Class 1500 Cút 90 độ A182 F316L,1500 LBS
Cút 90 độ A182 F316L, Class 2000 Cút 90 độ A182 F316L, 2000 LBS
Cút 90 độ A182 F316L, Class 3000 Cút 90 độ A182 F316L, 3000 LBS
Cút 90 độ A182 F316L, Class 6000 Cút 90 độ A182 F316L, 6000 LBS
Cút 90 độ A182 F316L, Class 9000 Cút 90 độ A182 F316L, 9000 LBS
Cút 90 độ A182 F316L,1000# Cút 90 độ A182 F316L,1000 PSI
Cút 90 độ A182 F316L,1500# Cút 90 độ A182 F316L,1500 PSI
Cút 90 độ A182 F316L, 2000# Cút 90 độ A182 F316L, 2000 PSI
Cút 90 độ A182 F316L, 3000# Cút 90 độ A182 F316L, 3000 PSI
Cút 90 độ A182 F316L, 6000# Cút 90 độ A182 F316L, 6000 PSI
Cút 90 độ A182 F316L, 9000# Cút 90 độ A182 F316L, 9000 PSI
Cút 90 độ A182 F316L, CL.1000 Cút 90 độ A182 F316L,1000LB
Cút 90 độ A182 F316L, CL.1500 Cút 90 độ A182 F316L,1500LB
Cút 90 độ A182 F316L, CL.2000 Cút 90 độ A182 F316L, 2000LB
Cút 90 độ A182 F316L, CL.3000 Cút 90 độ A182 F316L, 3000LB
Cút 90 độ A182 F316L, CL.6000 Cút 90 độ A182 F316L, 6000LB
Cút 90 độ A182 F316L, CL.9000 Cút 90 độ A182 F316L, 9000LB
Co 90 độ A182 F316L, Class 1000 Co 90 độ A182 F316L,1000 LBS
Co 90 độ A182 F316L, Class 1500 Co 90 độ A182 F316L,1500 LBS
Co 90 độ A182 F316L, Class 2000 Co 90 độ A182 F316L, 2000 LBS
Co 90 độ A182 F316L, Class 3000 Co 90 độ A182 F316L, 3000 LBS
Co 90 độ A182 F316L, Class 6000 Co 90 độ A182 F316L, 6000 LBS
Co 90 độ A182 F316L, Class 9000 Co 90 độ A182 F316L, 9000 LBS
Co 90 độ A182 F316L,1000# Co 90 độ A182 F316L,1000 PSI
Co 90 độ A182 F316L,1500# Co 90 độ A182 F316L,1500 PSI
Co 90 độ A182 F316L, 2000# Co 90 độ A182 F316L, 2000 PSI
Co 90 độ A182 F316L, 3000# Co 90 độ A182 F316L, 3000 PSI
Co 90 độ A182 F316L, 6000# Co 90 độ A182 F316L, 6000 PSI
Co 90 độ A182 F316L, 9000# Co 90 độ A182 F316L, 9000 PSI
Co 90 độ A182 F316L, CL.1000 Co 90 độ A182 F316L,1000LB
Co 90 độ A182 F316L, CL.1500 Co 90 độ A182 F316L,1500LB
Co 90 độ A182 F316L, CL.2000 Co 90 độ A182 F316L, 2000LB
Co 90 độ A182 F316L, CL.3000 Co 90 độ A182 F316L, 3000LB
Co 90 độ A182 F316L, CL.6000 Co 90 độ A182 F316L, 6000LB
Co 90 độ A182 F316L, CL.9000 Co 90 độ A182 F316L, 9000LB
Cút 90 độ A182 Grade F1 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F1

Cút 90 độ A182 Grade F1 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F1

Cút 90 độ A182 Grade F316L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L

Cút 90 độ A182 Grade F316L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L

Cút 90 độ A182 Grade F316 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316

Cút 90 độ A182 Grade F316 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316

Cút 90 độ A182 Grade F304L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304L

Cút 90 độ A182 Grade F304L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304L

Cút 90 độ A182 Grade F304 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304

Cút 90 độ A182 Grade F304 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304

Cút 45 độ thép A105N / Elbow 45 degrees ASTM A105N

Cút 45 độ thép A105N / Elbow 45 degrees ASTM A105N

Cút 90 độ thép A105N / Elbow 90 degrees ASTM A105N

Cút 90 độ thép A105N / Elbow 90 degrees ASTM A105N

Cút 45 độ thép A105 / Elbow 45 degrees ASTM A105

Cút 45 độ thép A105 / Elbow 45 degrees ASTM A105

Cút 90 độ thép A105 / Elbow 90 degrees ASTM A105

Cút 90 độ thép A105 / Elbow 90 degrees ASTM A105

Tê thép A105, ren NPT

Tê thép A105, ren NPT