Cút 45 độ thép A105N / Elbow 45 degrees ASTM A105N

Cút 45 độ thép A105N / Elbow 45 degrees ASTM A105N

  • Tình trạng hàng : Stock kho Tại Việt Nam
  • Nguồn gốc xuất xứ : China/ Japan/ Korea/ Singapore, G7, Thailand
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Địa điểm giao hàng : Tại kho bên mua
  • Thanh toán : TTA/LC
  • Ứng dụng sản phẩm : Gas LPG, Fire protection, Water supply, Oil and Gas
  • Lượt xem : 926
Cút 45 độ thép A105N / Elbow 45 degrees ASTM A105N / SA105N
Cút 45 độ, thép A105N, nối hàn - Elbow 45 degrees ASTM A105N / SA105N, Socket weld, ASME B16.11
Tên sản phẩm Bán kính Vật liệu Áp suất Kết nối Tiêu chuẩn
Name Radius Material Pressure Rating Connection type end Standard
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 1000# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 1500# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 2000# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 3000# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 6000# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 9000# Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N Class 1000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N Class 1500 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N Class 2000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N Class 3000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N Class 6000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N Class 9000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 1000 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 1500 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 2000 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 3000 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 6000 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 9000 LBS Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 1000 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 1500 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 2000 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 3000 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 6000 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 9000 PSI  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 1000LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 1500LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 2000LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 3000LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 6000LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N 9000LB  Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N CL1000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N CL1500 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N CL2000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N CL3000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N CL6000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
Cút thép, ( co thép) - khuỷu nối 45 độ - (45°) ASTM A105N / SA105N CL9000 Hàn lồng - Socket weld - SW ASME B16.11 - ASNI B16.11
nhãn / Tag : Cút thép A105N, - Socket Weld Elbow 45 degrees ASTM A105N / SA105N
Elbow 45 degrees, A105N, Socket weld Elbow 45 degrees, A105N, SW Elbow 45°, A105N, SW Elbow 45°, A105N, Socket weld
Elbow 45 degrees, A105N, Class 1000 Elbow 45 degrees, A105N, 1000 LBS Elbow 45 degrees, A105N, 1000# Elbow 45 degrees, A105N, 1000 PSI
Elbow 45 degrees, A105N, Class 1500 Elbow 45 degrees, A105N, 1500 LBS Elbow 45 degrees, A105N, 1500# Elbow 45 degrees, A105N, 1500 PSI
Elbow 45 degrees, A105N, Class 2000 Elbow 45 degrees, A105N, 2000 LBS Elbow 45 degrees, A105N, 2000# Elbow 45 degrees, A105N, 2000 PSI
Elbow 45 degrees, A105N, Class 3000 Elbow 45 degrees, A105N, 3000 LBS Elbow 45 degrees, A105N, 3000# Elbow 45 degrees, A105N, 3000 PSI
Elbow 45 degrees, A105N, Class 6000 Elbow 45 degrees, A105N, 6000 LBS Elbow 45 degrees, A105N, 6000# Elbow 45 degrees, A105N, 6000 PSI
Elbow 45 degrees, A105N, Class 9000 Elbow 45 degrees, A105N, 9000 LBS Elbow 45 degrees, A105N, 9000# Elbow 45 degrees, A105N, 9000 PSI
Elbow 45 degrees, A105N, CL1000 Elbow 45 degrees, A105N, 1000LB Elbow 45 degrees, A105N, SW x FNPT
Elbow 45 degrees, A105N, CL1500 Elbow 45 degrees, A105N, 1500LB Elbow 45 degrees, A105N, Socket weld x Female NPT
Elbow 45 degrees, A105N, CL2000 Elbow 45 degrees, A105N, 2000LB Elbow 45 degrees, SA105N, SW x FNPT
Elbow 45 degrees, A105N, CL3000 Elbow 45 degrees, A105N, 3000LB Elbow 45 degrees, SA105N, Socket weld x Female NPT
Elbow 45 degrees, A105N, CL6000 Elbow 45 degrees, A105N, 6000LB Cút thép áp lực Cút thép rèn
Elbow 45 degrees, A105N, CL9000 Elbow 45 degrees, A105N, 9000LB Co thép áp lực Co thép rèn
Cút thép hàn 45 độ  A105N Co thép hàn 45 độ  A105N Khuỷu nối 45 độ thép A105N Nối góc 45 độ thép A105N
Cút thép rèn 45 độ A105N Co thép rèn 45 độ A105N khuỷu nối thép rèn A105N Nôi góc 45 độ thép rèn A105N
Cút thép áp lực 45 độ  A105N Co thép áp lực 45 độ  A105N khuỷu nối thép Áp lực A105N Nôi góc 45 độ thép áp lực A105N

 

Cút 90 độ A182 Grade F1 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F1

Cút 90 độ A182 Grade F1 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F1

Cút 90 độ A182 Grade F316L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L

Cút 90 độ A182 Grade F316L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L

Cút 90 độ A182 Grade F316 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316

Cút 90 độ A182 Grade F316 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316

Cút 90 độ A182 Grade F304L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304L

Cút 90 độ A182 Grade F304L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304L

Cút 90 độ A182 Grade F304 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304

Cút 90 độ A182 Grade F304 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304

Cút 45 độ thép A105N / Elbow 45 degrees ASTM A105N

Cút 45 độ thép A105N / Elbow 45 degrees ASTM A105N

Cút 90 độ thép A105N / Elbow 90 degrees ASTM A105N

Cút 90 độ thép A105N / Elbow 90 degrees ASTM A105N

Cút 45 độ thép A105 / Elbow 45 degrees ASTM A105

Cút 45 độ thép A105 / Elbow 45 degrees ASTM A105

Cút 90 độ thép A105 / Elbow 90 degrees ASTM A105

Cút 90 độ thép A105 / Elbow 90 degrees ASTM A105

Tê thép A105, ren NPT

Tê thép A105, ren NPT