Van cổng A182 Grade F6a Class1

Van cổng A182 Grade F6a Class1

  • Tình trạng hàng : Stock warehouse in Viet Nam
  • Nguồn gốc xuất xứ : China/ Japan/ Korea/ Singapore, G7, Thailand
  • Bảo hành : 12 months
  • Địa điểm giao hàng : At the buyer's ware house
  • Thanh toán : TTA/LC
  • Ứng dụng sản phẩm : Gas LPG, Fire protection, Water supply, Oil and Gas
  • Lượt xem : 954
Description, Van cổng / Van cửa A182 Grade F6a Class1, API 602 (SA182 Grade F6a Class1, OS&Y)
Search Google : Vietnamese product name
 Gate valve A182 Grade F6a Class1 Cryogenic Gate valve A182 Grade F6a Class1
Van cổng A182 Grade F6a Class1 Van Cửa A182 Grade F6a Class1 Van chặn A182 Grade F6a Class1 Van xả A182 Grade F6a Class1
Van cổng A182 Grade F6a Class1, hàn lồng Van Cửa A182 Grade F6a Class1, hàn lồng Van chặn A182 Grade F6a Class1, hàn lồng Van xả A182 Grade F6a Class1, hàn lồng
Van cổng A182 Grade F6a Class1, socket weld Van Cửa A182 Grade F6a Class1, socket weld Van chặn A182 Grade F6a Class1, socket weld Van xả A182 Grade F6a Class1, socket weld
Van cổng A182 Grade F6a Class1, SW Van Cửa A182 Grade F6a Class1, SW Van chặn A182 Grade F6a Class1, SW Van xả A182 Grade F6a Class1, SW
Van cổng A182 Grade F6a Class1, Butt welding Van Cửa A182 Grade F6a Class1, Butt welding Van chặn A182 Grade F6a Class1, Butt welding Van xả A182 Grade F6a Class1, Butt welding
Van cổng A182 Grade F6a Class1, BW Van Cửa A182 Grade F6a Class1, BW Van chặn A182 Grade F6a Class1, BW Van xả A182 Grade F6a Class1, BW
Van cổng A182 Grade F6a Class1, hàn mông Van Cửa A182 Grade F6a Class1, hàn mông Van chặn A182 Grade F6a Class1, hàn mông Van xả A182 Grade F6a Class1, hàn mông
Van cổng hàn A182 Grade F6a Class1 Van cửa hàn A182 Grade F6a Class1 Van chặn hàn A182 Grade F6a Class1 Van xả hàn A182 Grade F6a Class1
Van cổng A182 Grade F6a Class1, ren NPT Van Cửa A182 Grade F6a Class1, Ren NPT Van chặn A182 Grade F6a Class1, Ren NPT Van xả A182 Grade F6a Class1, Ren NPT
Van cổng A182 Grade F6a Class1, FNPT Van Cửa A182 Grade F6a Class1, Ren FNPT Van chặn A182 Grade F6a Class1, Ren FNPT Van xả A182 Grade F6a Class1, Ren FNPT
Van cổng A182 Grade F6a Class1, NPTF Van Cửa A182 Grade F6a Class1, NPTF Van chặn A182 Grade F6a Class1, NPTF Van xả A182 Grade F6a Class1,  NPTF
Van cổng A182 Grade F6a Class1, Female NPT Van Cửa A182 Grade F6a Class1, Female NPT Van chặn A182 Grade F6a Class1, Female NPT Van xả A182 Grade F6a Class1, Female NPT
Van cổng nối ren  A182 Grade F6a Class1 Van Cửa nối ren A182 Grade F6a Class1 Van chặn nối ren A182 Grade F6a Class1 Van xả nối ren A182 Grade F6a Class1
Van cổng A182 Grade F6a Class1, Mặt bích RF Van Cửa A182 Grade F6a Class1, Mặt bích RF Van chặn A182 Grade F6a Class1, Mặt bích RF Van xả A182 Grade F6a Class1, Mặt bích RF
Van cổng A182 Grade F6a Class1, Mặt bích RTJ Van Cửa A182 Grade F6a Class1, Mặt bích RTJ Van chặn A182 Grade F6a Class1, Mặt bích RTJ Van xả A182 Grade F6a Class1, Mặt bích RTJ
Van cổng A182 Grade F6a Class1, Mặt bích FF Van Cửa A182 Grade F6a Class1, Mặt bích FF Van chặn A182 Grade F6a Class1, Mặt bích FF Van xả A182 Grade F6a Class1, Mặt bích FF
Van cổng A182 Grade F6a Class1, Flange RF Van Cửa A182 Grade F6a Class1, Flange RF Van chặn A182 Grade F6a Class1,  Flange RF Van xả A182 Grade F6a Class1,  Flange RF
Van cổng A182 Grade F6a Class1, Flange RTJ Van Cửa A182 Grade F6a Class1, Flange RTJ Van chặn A182 Grade F6a Class1,  Flange RTJ Van xả A182 Grade F6a Class1,  Flange RTJ
Van cổng A182 Grade F6a Class1, Flange FF Van Cửa A182 Grade F6a Class1, Flange FF Van chặn A182 Grade F6a Class1,  Flange FF Van xả A182 Grade F6a Class1,  Flange FF
Van cổng mặt bích A182 Grade F6a Class1,  Van Cửa mặt bích  A182 Grade F6a Class1 Van chặn mặt bích A182 Grade F6a Class1 Van xả mặt bích A182 Grade F6a Class1
Van cổng A182 Grade F6a Class1, Class 150 Van cổng A182 Grade F6a Class1, Class 300 Van cổng A182 Grade F6a Class1, Class 400 Van cổng A182 Grade F6a Class1, Class 600
Van cổng A182 Grade F6a Class1, Class 800 Van cổng A182 Grade F6a Class1, Class 900 Van cổng A182 Grade F6a Class1, Class 1500 Van cổng A182 Grade F6a Class1, 600 LBS
Van cổng A182 Grade F6a Class1, 150 LBS Van cổng A182 Grade F6a Class1, 300 LBS Van cổng A182 Grade F6a Class1, 400 LBS Van cổng A182 Grade F6a Class1, 800 LBS
Van cổng A182 Grade F6a Class1, 900 LBS Van cổng A182 Grade F6a Class1, 1500 LBS Van cổng A182 Grade F6a Class1, 2500 LBS Van cổng A182 Grade F6a Class1, 150 PSI
Van cổng A182 Grade F6a Class1, 300 PSI Van cổng A182 Grade F6a Class1, 400 PSI Van cổng A182 Grade F6a Class1, 600 PSI Van cổng A182 Grade F6a Class1, 800 PSI
Van cổng A182 Grade F6a Class1, 900 PSI Van cổng A182 Grade F6a Class1, 1500 PSI Van cổng A182 Grade F6a Class1, 2500 PSI Van cổng A182 Grade F6a Class1, 150#
Van cổng A182 Grade F6a Class1, 300# Van cổng A182 Grade F6a Class1, 400# Van cổng A182 Grade F6a Class1, 600# Van cổng A182 Grade F6a Class1, 800#
Van cổng A182 Grade F6a Class1, 900# Van cổng A182 Grade F6a Class1, 1500# Van cổng A182 Grade F6a Class1, 2500# Van cổng A182 Grade F6a Class1, CL600
Van cổng A182 Grade F6a Class1, CL150 Van cổng A182 Grade F6a Class1, CL300 Van cổng A182 Grade F6a Class1, CL400 Van cổng A182 Grade F6a Class1, CL800
Van cổng A182 Grade F6a Class1, CL900 Van cổng A182 Grade F6a Class1, CL1500 Van cổng A182 Grade F6a Class1, CL2500 Van cổng A182 Grade F6a Class1, 150LB
Van cổng A182 Grade F6a Class1, 300LB Van cổng A182 Grade F6a Class1, 400LB Van cổng A182 Grade F6a Class1, 600LB Van cổng A182 Grade F6a Class1, 800LB
Van cổng A182 Grade F6a Class1, 900LB Van cổng A182 Grade F6a Class1, 1500LB Van cổng A182 Grade F6a Class1, 2500LB  
Van cổng A182 Gr. F6a Class1 Van Cửa A182 Gr. F6a Class1 Van chặn A182 Gr. F6a Class1 Van xả A182 Gr. F6a Class1
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, hàn lồng Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, hàn lồng Van chặn A182 Gr. F6a Class1, hàn lồng Van xả A182 Gr. F6a Class1, hàn lồng
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, socket weld Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, socket weld Van chặn A182 Gr. F6a Class1, socket weld Van xả A182 Gr. F6a Class1, socket weld
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, SW Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, SW Van chặn A182 Gr. F6a Class1, SW Van xả A182 Gr. F6a Class1, SW
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Butt welding Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, Butt welding Van chặn A182 Gr. F6a Class1, Butt welding Van xả A182 Gr. F6a Class1, Butt welding
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, BW Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, BW Van chặn A182 Gr. F6a Class1, BW Van xả A182 Gr. F6a Class1, BW
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, hàn mông Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, hàn mông Van chặn A182 Gr. F6a Class1, hàn mông Van xả A182 Gr. F6a Class1, hàn mông
Van cổng hàn A182 Gr. F6a Class1 Van cửa hàn A182 Gr. F6a Class1 Van chặn hàn A182 Gr. F6a Class1 Van xả hàn A182 Gr. F6a Class1
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, ren NPT Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, Ren NPT Van chặn A182 Gr. F6a Class1, Ren NPT Van xả A182 Gr. F6a Class1, Ren NPT
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, FNPT Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, Ren FNPT Van chặn A182 Gr. F6a Class1, Ren FNPT Van xả A182 Gr. F6a Class1, Ren FNPT
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, NPTF Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, NPTF Van chặn A182 Gr. F6a Class1, NPTF Van xả A182 Gr. F6a Class1,  NPTF
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Female NPT Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, Female NPT Van chặn A182 Gr. F6a Class1, Female NPT Van xả A182 Gr. F6a Class1, Female NPT
Van cổng nối ren  A182 Gr. F6a Class1 Van Cửa nối ren A182 Gr. F6a Class1 Van chặn nối ren A182 Gr. F6a Class1 Van xả nối ren A182 Gr. F6a Class1
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích RF Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích RF Van chặn A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích RF Van xả A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích RF
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích RTJ Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích RTJ Van chặn A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích RTJ Van xả A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích RTJ
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích FF Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích FF Van chặn A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích FF Van xả A182 Gr. F6a Class1, Mặt bích FF
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Flange RF Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, Flange RF Van chặn A182 Gr. F6a Class1,  Flange RF Van xả A182 Gr. F6a Class1,  Flange RF
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Flange RTJ Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, Flange RTJ Van chặn A182 Gr. F6a Class1,  Flange RTJ Van xả A182 Gr. F6a Class1,  Flange RTJ
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Flange FF Van Cửa A182 Gr. F6a Class1, Flange FF Van chặn A182 Gr. F6a Class1,  Flange FF Van xả A182 Gr. F6a Class1,  Flange FF
Van cổng mặt bích A182 Gr. F6a Class1,  Van Cửa mặt bích  A182 Gr. F6a Class1 Van chặn mặt bích A182 Gr. F6a Class1 Van xả mặt bích A182 Gr. F6a Class1
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Class 150 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Class 300 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Class 400 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Class 600
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Class 800 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Class 900 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, Class 1500 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 600 LBS
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 150 LBS Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 300 LBS Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 400 LBS Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 800 LBS
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 900 LBS Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 1500 LBS Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 2500 LBS Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 150 PSI
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 300 PSI Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 400 PSI Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 600 PSI Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 800 PSI
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 900 PSI Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 1500 PSI Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 2500 PSI Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 150#
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 300# Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 400# Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 600# Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 800#
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 900# Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 1500# Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 2500# Van cổng A182 Gr. F6a Class1, CL600
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, CL150 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, CL300 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, CL400 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, CL800
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, CL900 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, CL1500 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, CL2500 Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 150LB
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 300LB Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 400LB Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 600LB Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 800LB
Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 900LB Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 1500LB Van cổng A182 Gr. F6a Class1, 2500LB Van inox áp lực
Bore Port
Standard Port Full Port Bolted Bonnet (BB) Welded Bonnet (WB)
 Bolted Bonnet Welded Bonnet REDUCED PORT SEAL WELDED BONNET
Pressure Seal Bonnet (PSB) BOLTED BONNET WELDED BONNET PRESSURE SEAL BONNET
RING JOINT BONNET COMPACT BOLTED BONNET BELLOWSEAL (GLOBE ONLY) BONNETLESS EXTENDED BOLTED BONNET
EXTENDED WELDED BONNET CRYOGENIC BOLTED BONNET CRYOGENIC WELDED BONNET Bolted Bonnet (BB)
Extended Bonnet (EB) Welded Bonnet (WB) Bolted Bonnet (BB) • Outside screw and yoke (OS&Y)
Operate
 No operation  Lever  Handwheel Gear
Bare stem Pneumatic  Electric  
Connection Tye end, Gate valve
Socket Weld : ASME B16.11 Threaded NPT: ASME B1.20.1 Flange Raised face :ASME B16.5 Flange RF : ASME B16.5
Socket Weld : ANSI B16.11 Threaded NPT: ANSI B1.20.1 Flange Raised face : ANSI B16.5 Flange RF : ANSI B16.5
Flange Flat face : ASME B16.5 Flange FF : ASME B16.5 Flange Ring type joints : ASME B16.5 Flange RTJ : ASME B16.5
Flange Flat face : ANSI B16.5 Flange FF: ANSI B16.5 Flange Ring type joints : ANSI B16.5 Flange RTJ : ASME B16.5
Socket weld : ASME B16.11 Thread NPT: ASME B1.20.1 Flange Raised face : ASME B16.5 Flange RF : ASME B16.5
Socket weld : ANSI B16.11 Threadn NPT: ANSI B1.20.1 Flange Raised face : ANSI B16.5 Flange RF : ANSI B16.5
Flange  Flat face : ASME B16.5 Flange FF : ASME B16.5 Flange Ring type joints : ASME B16.5 Flange RTJ : ASME B16.5
Flange Flat face : ANSI B16.5 Flange FF: ANSI B16.5 Flange Ring type joints : ANSI B16.5 Flange RTJ : ASME B16.5
 Butt weld : ASME B16.25  Butt weld : ANSI B16.25 Flange smooth Face Finish : ASME B16.5  NippleS
EN 12760  DIN-EN 9692-1 DIN 3840 DIN-EN 9692-1 
EN 12627  BS-EN 15761 EN 12516 EN 12627
SW/T = Socket Weld Inlet x T/SW = Thread Inlet x BW = Butt Weld P = Plain End
 Threaded Outlet Socket Weld Outlet SF = Smooth Face Finish CLAMP CONNECTORS
SW x NPT SW Female NPT FNPT
Thrd x SW Thrd  x BW Threaded x Butt weld NACE MR0103
MSS SP-25 MSS SP-55  BW (SPECIFY BORE) NIPPLE STUB ENDS
EXTENDED BODY MSW x FNPT EXTENDED BODY MSW x FSW SW x NIPPLE (STUB END) NPT x NIPPLE (STUB END)
EXTENDED BODY MNPT x FNPT EXTENDED BODY MNPT x FSW FNPT THREADED BOTH ENDS SOCKET WELD x FNPT
EXTENDED BODY BW x FNPT EXTENDED BODY BW x FSW EXTENDED BODY IREB x FNPT EXTENDED BODY IREB x FSW
Long Pattern BW Ends Female NPT (both ends) T/SW = Thread Inlet x Socket Weld Outlet N = Nipples, Customer Specify
BS 21 / ISO 7      
Operate
Handwheel Handwheel valve interlocks Lock features Pneumatic
Types of valve locks available
SMLO: single key integral multi turn valve lock, locked open
SMLC: single key integral multi turn valve lock, locked closed
DML: double key integral multi turn valve lock, locked open and closed
Interlock dimensions
DML1: 163 x 123 x 100 mm (L x W x H)                                 
DML2: 199 x 159 x 135 mm (L x W x H)
excl. lever and bracket (depending on valve size)
Motor operated valve (MOV)
interlocking system
Composition interlocking system
Interlock operation MOV interlocking system features Actuator (electrical) interlocks Quarter turn valve interlocks
Types of valve locks available Lock features Gear operated valve interlocks Types of valve locks available
Lock features Quarter-turn worm gearbox interlocks Types of valve locks available Lock features
Hydraulic Cleanroom valve interlocks Gas Over Oil Sys Fully Automated Valves
Standard : Gate valve ASTM A182 Grade F6a Class1 /SA182 Grade F6a Class1, OS&Y
General valve design : ASME B16.34 General valve design : API 602 Design Characteristics : ISO 15761 Pressure Temp rating : AsME B16.34
General valve design : ANSI B16.34 General valve design : BS 5352 Pressure Temp rating : API 602 Pressure Temp rating : ANsI B16.34
Rating : ASME B16.34  Rating : ANSI B16.34  NACE MR-0175 Wall Thickness : API 602
Inspectiom & Testing : API 598 Marking : MSS SP-25 Fugitive Emission : API 624 Fugitive Emission : ISO 15848
Inspectiom & Testing : BS 5352 Face to Face : ASME B16.10 Face to Face : ANSI B16.10 End to End Dimensions : ASME B16.10
MSS-SP-6 NACE MR0175 / ISO 15156 Face to Face : ASME B16.10  
 MSS SP-118 BS 5352 JIS B 2071 JIS B 2220
 BS-EN 15761 EN 12516    
Pressure Rating, Gate valve ASTM A182 Grade F6a Class1 /SA182 Grade F6a Class1, OS&Y
Class 150 Class 300 Class 400 Class 600
Class 800 Class 1500 Class 2500 CL600
CL150 CL300 CL400 CL800
CL1500 CL2500 150 LBS 300 LBS
400 LBS 600 LBS 800 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150LB 300LB 400LB
600LB 800LB 1500LB 2500LB
150# 300# 400# 600#
800# 1500# 2500# 150  PSI
300  PSI 400  PSI 600  PSI 800  PSI
1500  PSI 2500  PSI    
Van cổng A182 Grade F6a Class4

Van cổng A182 Grade F6a Class4

Van cổng A182 Grade F6a Class3

Van cổng A182 Grade F6a Class3

Van cổng A182 Grade F6a Class2

Van cổng A182 Grade F6a Class2

Van cổng A182 Grade F6a Class1

Van cổng A182 Grade F6a Class1

Van cổng A182 Grade F5a

Van cổng A182 Grade F5a

Van cổng A182 Grade F5

Van cổng A182 Grade F5

Van cổng A182 Grade F316LNᶠ

Van cổng A182 Grade F316LNᶠ

Van cổng A182 Grade F316Nᶠ

Van cổng A182 Grade F316Nᶠ

Van cổng A182 Grade F316Lᴱ

Van cổng A182 Grade F316Lᴱ

Van cổng A182 Grade F316H

Van cổng A182 Grade F316H