Bulong Stud

Bu lông ( Gu giông) – Stud Bolts được sử dụng rộng dãi Trong ngành công nghiệp dầu khí, hóa học, nhiệt điện, khai khoáng, và các ngành xây dựng khác, Bu lông ( Gu giông) – Stud Bolts cho các kết nối mặt bích Stud Bolts và Hex Bolts được sử dụng. Stud Bolt là thanh có ren với 2 hạt lục giác nặng ( heavy hexagon nuts), trong khi Hex Bolt có đầu bằng một đai ốc. Hạt và đầu đều có sáu mặt.